Thiết kế

IPC có đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệp sẽ đưa ra giải pháp thiết kế tối ưu cho quý khách hàng

Tiêu chuẩn Mỹ                                                                                        

ANSI/AISC 360 Specification for structural steel buildings                             

ASCE 7-10 Miniumum design loads for buildings and other structures   


Tiêu chuẩn Việt Nam

TCVN 5575:2012 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép

TCVN 2737:1995 Tiêu chuẩn tải trọng


Phần mềm

Phân tích kết cấu


Thiết kế và mô hình hóa 3D BIM