Sản xuất

Sản xuất phải đáp ứng tiến độ, đảm bảo về chất lượng, an toàn. Quy trình sản xuất của IPC tuân thủ theo ISO 9001-2015, được các kỹ sư QA/ QC kiểm soát trong tất cả các khâu:

Quy trình cụ thể: