Phụ kiện

Những phụ kiện thường được sử dụng trong nhà thép tiền chế thường có: đinh, bulong neo, bulong hilti, vít liên kết, tang đơ liên kết, bulong cường độ cao, bulong liên kết, máng xối tôn, vật liệu cách nhiệt, đai và form liên kết,…

1) Đinh hàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Bu lông liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Bu lông khoan cấy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Vít liên kết