Nhà máy nhiệt điện

1) Ống nước tuần hoàn

 

2) Nhà thép kho than

 

3) Hệ băng tải

 

4) Hệ giá đỡ ống

 

5) Ván khuôn Duct

 

6) Nhà tua bin

 

7) Bồn bể, Silo

 

8) Tháp trao đổi nhiệt