Nhà cao tầng

Một số dạng kết cấu IPC đã và đang cung cấp nhiều sản phẩm kết cấu thép nhà cao tầng với chất lượng cao làm hài lòng Quý khách hàng.

1. Hệ cốp pha Gangform

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kingpost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Shoring

 

 

4. Cửa Hoist

 

5. Hệ dầm kèo

 

6. Cầu thang khẩn cấp

 

7. Giàn đỡ hệ ống dẫn