NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Nhà máy Hải Phòng: 24.000 tấn/ năm

  • Diện tích nhà xưởng: 16.000 m2

  • Diện tích kho bãi: 23.168 m2

 

 

Nhà máy Hưng Yên: 20.000 tấn/ năm

  • Diện tích nhà xưởng: 23.000 m2

  • Diện tích kho bãi: 24.376 m2

 

 

 

Tin tức nổi bật:

  • Không khí hăng say làm việc trong Nhà máy IPC

    Không khí hăng say làm việc trong Nhà máy IPC

    21/03/2019