Lắp dựng

Sản phẩm đạt chất lượng tại nhà máy, sẽ được chuyển ra công trường, quá trình lắp dựng phải đảm bảo chính xác, tiến độ, an toàn.

Quy trình lắp dựng:

Bước 1: Chuẩn bị lắp dựng

Kiểm tra thiết bị lắp dựng, vật tư lắp dựng: số lượng, độ an toàn, chất lượng vật tư…

Bước 2: Lắp đặt bu lông móng

Bước 3: Lắp dựng cột

Bước 4: Lắp dựng kèo

Bước 5: Lắp dựng xà gồ, giằng

Bước 6: Cân chỉnh khung nhà gian đầu tiên

Bước 7: Lắp gian kế tiếp

Bước 8: Lắp hoàn chỉnh các gian còn lại

Bước 9: Lắp nóc gió

Bước 10: Kiểm tra hoàn thiện trước lúc bao che

Bước 11: Lắp dựng bao che và hoàn thiện