Hệ tôn bao che

Để cung cấp  giải pháp đồng bộ hướng tới sự hài lòng nhất từ phía khách hàng,Công ty cổ phần xây dựng kết cấu thép IPC luôn nghiên cứu phát triển và ứng dựng các dòng sản phẩm tôn bao che hiện đại và ưu việt như tôn seam, tôn klip lock, tôn sóng để đáp ứng đa dạng  yêu cầu và đặc thù riêng của từng dự án.

Một số dạng tôn điển hình:

1) Tôn seam lock

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Tôn Clip lock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Tôn 5 sóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Tôn 7 sóng

 

 

 

 

 

 

 

5) Tôn 9 sóng