Công trình giao thông

 

1) Dầm thép cầu vượt

 

2) Cầu thép

 

3) Lan can mạ kẽm

 

4) Cọc cừ, văng chống trụ cầu

 

5) Hệ khung chống - Nhà ga, hầm đào hở