CHỨNG CHỈ

Một trong những giá trị cốt lõi của IPC là không ngừng đổi mới và sáng tạo để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất.

IPC tự hào nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500).

IPC đã chuẩn hóa hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.