An toàn, môi trường

IPC kết cấu thép Cam kết tuân thủ các yêu cầu của pháp luật.

IPC kết cấu thép nghiêm túc thực hiện mô hình 5S.

Khẩu hiệu an toàn của IPC: An toàn là trên hết.

Tất cả cán bộ công nhân viên được đào tạo bài bản về an toàn lao động.

Toàn bộ cán bộ công nhân viên được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động trước khi làm việc.

Tiến hành Tolbox meeting trước mỗi ca làm việc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức nổi bật:

  • Không khí hăng say làm việc trong Nhà máy IPC

    Không khí hăng say làm việc trong Nhà máy IPC

    21/03/2019